Các vị trí thương mại tại Khu vực Leipzig trong cơ sở dữ liệu ImmoSIS

Cơ sở dữ liệu ImmoSIS

Khu vực Leipzig có vị thế công nghiệp - thương mại phát triển, được kết nối với sân bay Leipzig/Halle cũng như các tòa nhà hội nghị. Vì thế, việc mở rộng không gian kinh doanh luôn sẵn sàng vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của nhà đầu tư. Giá thuê trong khu thương mại khoảng từ €10/m2. Bên cạnh đó, khu văn phòng được trang bị và thiết kế hiện đại với giá cả phải chăng luôn có sẵn cho các nhà đầu tư. Hãy liên hệ với chúng tôi, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng vì quý vị.

Nhà đầu tư cũng có thể tìm những địa điểm hiện có cho văn phòng cũng như trong khu thương mại thông qua các dịch vụ bất động sản như của khu vực Leipzig, immoSIS hoặc trên trang web, IMMOWELT. Nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn theo diện tích, địa điểm hoặc tình trạng cải tạo. Chúng tôi ở đây để trả lời các thắc mắc của quý vị, sẵn sàng sắp xếp các cuộc họp và tư vấn thêm.

Khu vực New Lakeland tại Leipzig

Leipzig New Lakeland

Thêm nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư dọc theo 70 km2 nước khu vực New Lakeland.

Đọc thêm

Các dịch vụ chúng tôi dành cho nhà đầu tư bao gồm:

Làm rõ hơn các tiêu chí lựa chọn địa điểm dự án

Xác định địa điểm và khu vực thương mại phù hợp

Giới thiệu địa điểm phù hợp

Tổ chức các chuyến khảo sát thực địa

Thiết lập mạng lưới với các đối tác có liên quan