Các vị trí thương mại tại Khu vực Leipzig trong cơ sở dữ liệu ImmoSIS

Cơ sở dữ liệu ImmoSIS

Khu vực Leipzig có vị thế công nghiệp - thương mại phát triển, được kết nối với sân bay Leipzig/Halle cũng như các tòa nhà hội nghị. Vì thế, việc mở rộng không gian kinh doanh luôn sẵn sàng vào bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của nhà đầu tư. Giá thuê trong khu thương mại khoảng từ €10/m2. Bên cạnh đó, khu văn phòng được trang bị và thiết kế hiện đại với giá cả phải chăng luôn có sẵn cho các nhà đầu tư. Hãy liên hệ với chúng tôi, các chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng vì quý vị.

Nhà đầu tư cũng có thể tìm những địa điểm hiện có cho văn phòng cũng như trong khu thương mại thông qua các dịch vụ bất động sản như của khu vực Leipzig, immoSIS hoặc trên trang web, IMMOWELT. Nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn theo diện tích, địa điểm hoặc tình trạng cải tạo. Chúng tôi ở đây để trả lời các thắc mắc của quý vị, sẵn sàng sắp xếp các cuộc họp và tư vấn thêm.

Khu vực New Lakeland tại Leipzig

Leipzig New Lakeland

Thêm nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư dọc theo 70 km2 nước khu vực New Lakeland.

Đọc thêm

Nhiều điều kiện lý tưởng tại Khu vực Leipzig

Chúng tôi hành động vì quý vị trong một mạng lưới vững mạnh.

Khu vực Leipzig là địa điểm đầu tư lý tưởng cho hầu hết các công ty trong mọi ngành nghề công nghiệp. Mặc dù mỗi dự án đều có những yêu cầu và tiêu chí riêng, chúng luôn tôi hỗ trợ các công ty lựa chọn vị trí phù hợp để họ có thể đạt được những điều kiện tốt nhất cho hoạt động đầu tư tại Leipzig được thành công ngay từ ngày đầu tiên.

Với mục đích này, chúng tôi đã tạo ra mạng lưới kết nối chặt chẽ với các đơn vị hành chính, các tổ chức phát triển kinh tế của quận và thành phố cũng như Phòng Công nghiệp và Thương mại Leipzig. Đối tác quan trọng khác là các công ty môi giới bất động sản tại địa phương mà chúng tôi đã hợp tác để lựa chọn bất động sản phù hợp, các địa điểm thương mại và văn phòng làm việc hoàn hảo cho nhà đầu tư.

Các dịch vụ chúng tôi dành cho nhà đầu tư bao gồm:

  1. Làm rõ hơn các tiêu chí lựa chọn địa điểm dự án
  2. Xác định địa điểm và khu vực thương mại phù hợp
  3. Giới thiệu địa điểm phù hợp
  4. Tổ chức các chuyến khảo sát thực địa
  5. Thiết lập mạng lưới với các đối tác có liên quan
Unfortunately external video integration is not available without cookies acceptance. Edit cookie settings