Công ty Invest Region Leipzig GmbH

Đối tác chiến lược trong việc phát triển kinh doanh của quý vị.

Là một công ty trực thuộc thành phố Leipzig, Phòng Thương mại và Công nghiệp Leipzig cũng như Khu Hành chính phía bắc Bang Saxony và Leipzig, Invest Region Leipzig GmbH hoạt động như một tổ chức hỗ trợ quá trình thiết lập đầu tư kinh doanh cũng như hội nhập vào nền kinh tế Leipzig của quý vị.

Hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực "Dịch vụ cho nhà đầu tư", chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cách thức tiếp cận nhanh nhất vào nền kinh tế khu vực Leipzig. Ưu thế của chúng tôi được thể hiện thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, mạng lưới kết nối rộng khắp trong môi trường kinh doanh, nguồn thông tin trao đổi song phương với các tổ chức phát triển kinh tế trong khu vực và kinh nghiệm triển khai các dự án chung.

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị với các dịch vụ tư vấn miễn phí, bảo mật và đáng tin cậy.

Thuy Vu

Đại diện việt nam

+84 (0) 984 953 324

Julia Binder

Trưởng dự án cho thị trường quốc tế | Quản lý xúc tiến thương mại ngành

+49 (0) 341 2682 77 87

Florian Schmidtner

Trưởng nhóm tư vấn khách hàng và địa điểm đầu tư

+49 (0) 341 2682 77 80

Florian Foege

Quản lý xúc tiến thương mại ngành

+49 (0) 341 2682 77 81

Sophie Martin

Quản lý xúc tiến thương mại ngành

+49 (0) 341 2682 77 86

Christiane Zurl

Quản lý xúc tiến thương mại ngành

+49 (0) 341 2682 77 75

Daniela Hallett

Quản lý xúc tiến thương mại ngành

+49 (0) 341 2682 77 82

Lydia Schwarz

Quản lý xúc tiến thương mại ngành (quản lý cấp dưới)

+49 (0) 341 2682 77 73

Melanie Böhm

Quản lý xúc tiến thương mại dịch vụ nguồn nhân lực

+49 (0) 341 2682 77 71

Greta Wenske

Managerin Kommunikation und Marketing

+49 (0) 341 2682 77 84

Maria Paul

Quản lý ngành Tiếp thị và Truyền thông

+49 (0) 341 2682 77 74

Anna-Maria Schneider

Đại diện pháp lý, quản lý nhân sự, quản lý tài chính và ủy ban

+49 (0) 341 2682 77 72

Ilona Hänchen

Trợ lý Giám đốc

+49 (0) 341 2682 77 78

Michael Körner

Giám đốc điều hành

+49 (0) 341 2682 77 77

XS
SM
MD
LG
XL
XXL