Công ty Invest Region Leipzig GmbH

Đối tác chiến lược trong việc phát triển kinh doanh của quý vị.

Là một công ty trực thuộc thành phố Leipzig, Phòng Thương mại và Công nghiệp Leipzig cũng như Khu Hành chính phía bắc Bang Saxony và Leipzig, Invest Region Leipzig GmbH hoạt động như một tổ chức hỗ trợ quá trình thiết lập đầu tư kinh doanh cũng như hội nhập vào nền kinh tế Leipzig của quý vị.

Hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực "Dịch vụ cho nhà đầu tư", chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cách thức tiếp cận nhanh nhất vào nền kinh tế khu vực Leipzig. Ưu thế của chúng tôi được thể hiện thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, mạng lưới kết nối rộng khắp trong môi trường kinh doanh, nguồn thông tin trao đổi song phương với các tổ chức phát triển kinh tế trong khu vực và kinh nghiệm triển khai các dự án chung.

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị với các dịch vụ tư vấn miễn phí, bảo mật và đáng tin cậy.

Michael Körner
Giám đốc Điều hành

+49 (0) 341 2682 77 77

Ilona Hänchen
Quản lý Văn phòng

+49 (0) 341 2682 77 78

Saskia Schwarzer
Head of business development

+49 (0) 341 2682 77 73

Florian Schmidtner
Trưởng bộ phận Tư vấn Dịch vụ

+49 (0) 341 2682 77 80

Florian Foege
Quản lý tư vấn ngành CNTT & Logistics

+49 (0) 341 2682 77 81

Johannes Wege
Quản lý tư vấn ngành Công nghệ Năng lượng & Môi trường

+49 (0) 341 2682 77 75

Axel Kullick
Trưởng phòng Thị trường Quốc tế, Tư vấn về Khoa học Sự sống & Công nghệ Sinh học

+49 (0) 341 2682 77 82

Melanie Böhm
Trưởng phòng Tuyển dụng

+49 (0) 341 2682 77 71

Anna-Maria Schneider
Trưởng phòng Kiểm soát

+49 (0) 341 2682 77 72

Susann Laue
Trưởng phòng Marketing

+49 (0) 341 2682 77 74

Unfortunately external video integration is not available without cookies acceptance. Edit cookie settings