Công ty Invest Region Leipzig GmbH

Đối tác chiến lược trong việc phát triển kinh doanh của quý vị.

Là một công ty trực thuộc thành phố Leipzig, Phòng Thương mại và Công nghiệp Leipzig cũng như Khu Hành chính phía bắc Bang Saxony và Leipzig, Invest Region Leipzig GmbH hoạt động như một tổ chức hỗ trợ quá trình thiết lập đầu tư kinh doanh cũng như hội nhập vào nền kinh tế Leipzig của quý vị.

Hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực "Dịch vụ cho nhà đầu tư", chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước cách thức tiếp cận nhanh nhất vào nền kinh tế khu vực Leipzig. Ưu thế của chúng tôi được thể hiện thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác, mạng lưới kết nối rộng khắp trong môi trường kinh doanh, nguồn thông tin trao đổi song phương với các tổ chức phát triển kinh tế trong khu vực và kinh nghiệm triển khai các dự án chung.

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị với các dịch vụ tư vấn miễn phí, bảo mật và đáng tin cậy.

Florian Schmidtner
Florian Schmidtner

Trưởng bộ phận Tư vấn Dịch vụ

+49 (0) 341 2682 77 80

Florian Föge
Florian Foege

Quản lý tư vấn ngành CNTT & Logistics

+49 (0) 341 2682 77 81

Johannes Wege
Johannes Wege

Quản lý tư vấn ngành Công nghệ Năng lượng & Môi trường

+49 (0) 341 2682 77 75

Melanie Böhm
Melanie Böhm

Trưởng phòng Tuyển dụng

+49 (0) 341 2682 77 71

Anja Eulitz
Anja Eulitz

người quản lý Phát triển thị trường quốc tế

+49 (0) 341 2682 77 84

Tim Denby
Tim Denby

Người quản lý Phát triển thị trường quốc tế

+49 (0) 341 2682 77 85

Yannick Möbus
Yannick Moebus

Người quản lý Xúc tiến kinh doanh

+49 (0) 341 2682 77 87

Sophie Martin
Sophie Martin

người quản lý Xúc tiến kinh doanh

+49 (0) 341 2682 77 86

Susann Laue
Susann Laue

Trưởng phòng Marketing

+49 (0) 341 2682 77 74

Anna Maria Schneider
Anna-Maria Schneider

Trưởng phòng Kiểm soát

+49 (0) 341 2682 77 72

Ilona Hänchen
Ilona Hänchen

Quản lý Văn phòng

+49 (0) 341 2682 77 78

Michael Körner
Michael Körner

Giám đốc Điều hành

+49 (0) 341 2682 77 77